Điều kiện áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Cụ thể, biện pháp tự vệ tạm thời được áp dụng khi có các yếu tố:

– Có sự gia tăng nhập khẩu quá mức của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra.

– Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng.

– Gia tăng nhập khẩu quá mức là nguyên nhân gây thiệt hại nghiêm trọng hay đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất trong nước.

– Chậm áp dụng biện pháp tự vệ gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước và thiệt hại đó khó có thể khắc phục.

Biện pháp tự vệ tạm thời chỉ áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung và Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể quyết định đình chỉ áp dụng biện pháp này trước thời hạn khi cần thiết.

Nghị định 10/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

Facebook Comments

1 Trackback / Pingback

  1. Ông Lê Phước Hoài Bảo bị đình chỉ công tác - Luật Sư Giỏi

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*